Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Liên kết
DuyMinh Software
Nem Quang Tien
Music
Keywords

catv  THONG  LOGO  dien  nuoc  phan  nhan  font  bien  trinh  HUONG  trong  phim  cong  Thiết  quan  dong  DUNG  giao  cach  hoang  toan  tinh  giai  lieu  thiet  


Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:33 pmmms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-hayyeunhaudi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-leda.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-tienthoailuongnan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-ngaunhien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-tutinhca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/5dk01-canhhong.wma
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-conhodemnao.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-yeu.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-demnghetiengmua.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-thoatly.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-yeuthuongmongmanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-khucmua.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-conhodemnao.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-noilong.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-anhdaradi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-vaemdayeu.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/hnh01-tungngaydai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01duongxauotmua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01tinhkhucchieumua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01conmuaphun.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01muangau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01muatinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01thangsautroimua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01bangkhuangchieunoitru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01thalahatmuabay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ vt-01tiengmuadem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01muaphitruong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-01lienkhuc.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-vatoisebaylen.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-langnghenoibuon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-uocnguyen.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-chonhaungaysau.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-cobequangkhando.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-molamcodai.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-toimuon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-vetsonnaotrenao.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-noidokhongcotoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-khongaiyeuva.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp24-sieunhan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01dietphatxit.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01muoichinthangtam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01giaidieutoquoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01baicathongnhat.wmv

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01duongchungtadi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01muaxuandautien.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01tinhdatdomiendong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01tauanhquanui.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01datnuoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01mevietnam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01roianhtrangtan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01viemratcananh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01vanchoanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01yeuvayeunganlan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01tadiunhaubaylen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01khiemyeuanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01baicatinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01tinhkhuccuabongdem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/na-01muaxuanvatinhnhan.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01binhthuongthoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01veroiradi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01giacmomuaxuan.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01chiataygiuahenho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01camondemnay.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01nangnoichieugio.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01kyucloithay.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01doimatnhung.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01motngaykia.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01condochuthongphai.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01camonemsaigon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01emdagietmottinhyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01tuyhoaemnoinho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01vocung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01quehuongtuoithotoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01quenha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01chochieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01langtoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01demtrangthu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01doiloivoihue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01aoluahadong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01quancoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01ngodautrangdaquadoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01chotinhthoimongmanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01congmedichoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/ql-01chotnhunammuoitam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01nhungmuahoabolai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01tocmay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01baitinhchogiainhan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01yeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01timbong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01moihongdao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01khongconmuathu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01ngungoannhengayxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01loinhovaodoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/dq-01bienmong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02chieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02niemkhuccuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02trangmobensuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02demdong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02trangsoncuoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02hoaicam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02bietly.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02thuongnhaungaymua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02buontanthu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02thuquyenru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02goigiochomaynganbay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02tiengcoitrongsuongdem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-02thuhatchonguoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01tuoitientocmay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01dongtim.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01mehien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01rockhoctro.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01muasaigon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01noidaudivang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01khucsambanongchay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01oingayxuayeudau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01chieuphai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01chiconchungta.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01conhoaitrongtim.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-01loivang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03baicathongnhat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03tinhyeucuadatvanuoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03chuyendoquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03xakhoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03chanque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03tauanhquanui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03giuamactukhoanghecauho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03tinhyeutrendongsongquanho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03datnuocloiru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-03hoacauvuontrau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03vidau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03yeuderoibietxotxa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03xinloiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03nho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03dungdoianh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03giayphutgianhon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03toilaaiemlaai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-03saigondemnay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02demtinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02demthaytalathacdo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02niemkhuccuoi.wma

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:34 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02khongconmuathu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02tuoidabuon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02muahong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02diemxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02tienghatlacloai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02giotnangbenthem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-02thangsautroimua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01nuahonthuongdau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01xomdem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01doimatnguoisontay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01sangrung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01mongduoihoa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01tiengdanchai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp-01hoitrungduong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02honque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02chuyentinhkhongdivang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02chuyendemmua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02bebangbuomdaumuu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02lienkhuctoitinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02quangonhaem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02noemmotkhucdanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02vangtransuytu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02noibuongactro.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-02duoctinemlaychong.wma
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-chiyeuminhanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-neunhu.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-doi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-thammonganhquayve.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-yeudoi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-nhipsongsoidong.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-khoanhkhacmongcho.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-huongthanggieng.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-kyucbenanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-tinhxanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-muonnoiyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt01-tinhyeudenmangtheomuaxuan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04muahoabuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04camxuctucauhodieuvi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04giengque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04nhohue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04loiru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04trendinhphuvan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04quenha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04goihuevaothu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04langtoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt-04chaydisongoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03troihanhoan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03santaclausiscoming.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03merrychristmas.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03vivalaradio.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03jinglebells.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03vuitrongbanggia.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03silentnight.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03noelnoel.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03okiagiangsinhdenroi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03dembinhyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03chiecxenai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03caocunglen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-03happynewyear.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-kinhcaugiangsinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-chubedanhtrong
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-tamtinhhiendang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-hatchomoinguoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-uocmobensong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-phothac.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-langngheloichua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-avemaria.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp00-dangloicamta.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04chieclathuphai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04xotxa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04thuongmotnguoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04tinhyeudentronggiatu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04biennho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04motloicuoichoem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04demthaytalathacdo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04aiduaemve.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04loibuonthanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt-04tinhkhucchieumua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04ngayanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04emvadem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04nhinemdethay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04hatmotngaymoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04nguoidanba.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04ngayemradoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04tocthoitayho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt-04suonggiangcauhat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/duabe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-khuchatngaytho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-motmaiconsexa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-ngaynaodo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-khuchatyeudoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-haysongtrongamnhac.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-vaoha.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-meoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-vannhohoai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-giacmotien.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu02-chiecla.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-xuandavedonxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-lixinhe.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-muaxuanyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-tuoixuanchoem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-huongthanggieng.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-dibenanhmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-xuanlagi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-muaxuancuaem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-haymangdennhungmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-giacmomuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-muaxuanemhat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt05-vudieumuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-xuanca.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-khucxuanvui.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-muaxuanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-donxuanve.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-hoixuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-xuanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-muaxuansang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-emmungdonxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-dontet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu01-chaomuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-bienmong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-anhdadenroidi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-trennhungniemdau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-tuakhoimongmanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-catbui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-choaiconchame.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-chayeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-haynoiloiyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-motthoangmuabay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-noilongnguoicasi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-langlenoinay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt101-monggianhnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-dem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-mua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-thuhoainiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-votinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-thaothuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-vedianh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-loinguyencau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-hoainiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp04-quakhuvanquanhday.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-ngamngui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-thuyenvienxu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-bamegiolinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-ngaytrove.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-quengheo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-aoanhsutchiduongta.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-mokhuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-nuongchieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp02-tinhca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-moianhvehatinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-nguoicongaisongla.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-motkhuctamtinhnguoihatinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-loique.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-duongvehatinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-guisongla.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-hatinhqueminh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-nguoidixayhokego.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-hatinhminhthuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt06-caudoicaucho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt05-leekimchi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt05-leekimchi-2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-daucoloilam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-ngangthuaotim.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-bayngaydoimong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-mualabay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-emkhongmuoncodon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-totam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-hua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-doitenmotcuoctinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-tinhkhongbiengioi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-rucon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp03-momothanhphuc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-emvegiuabinhminh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-chuyenhomqua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-motmanhtinhsau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-codonloicu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-vidauemhoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-maimongcho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-tiendua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-contavoinongnan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-mongngaysautaconhau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-langlenoinay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-tinhkhucmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-khimuaxuanden.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-loichucmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-nhungcanhenmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-xuanvienxu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-motthoanghuongxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-xuongphomuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-lendoichieuxuanxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-emmangmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an01-depsaothanhphotoiyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-cochacanhdayeuem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-danhmatniemtin.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-bietlamsaodequenem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-nuhonduoimua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-tinhlang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-nguoiradividau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-emchiyeuminhanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-khicontimlentieng.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-yeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt07-mocoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-uocmobinhthuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-vedaucanhchimbuon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-timtronggiacmo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-hanhphucdaulamo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt102-Tuquaidehuynh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-muaxuanyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-lixinhe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-muaxuanoimuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nangxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-muaxuancuaem.wmv

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:35 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-giacmomuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-hoaixuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nhungtamthiepxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-tuoixuanchoem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-xuandave.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-huongthanggieng.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-haymangdennhungmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-dibenanhmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nhungmuaxuandiudang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-donxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-xuanhopmat.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-donxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-xuantungbung.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-chucmungxuanmoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-gioxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-emvegiuaphoxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-mongchieuxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-diepkhucmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-khucnhacngayxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-xuandave.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-mungxuantetqueem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-hoabanvaolop.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-emyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-bavanthuongconnhungayxua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-loitre.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-nangsantruong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-noivoime.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-tuoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-heve.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-tunhadentruong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-muaquaphovang.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-chieuhavang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-duyentinhlynguao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-noibuonhoaphuong.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-motnuavongsau.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-duoigianhoagiay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-maunangquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-mientrungthuongnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-muabongdiendien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pt103-veque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-muaxuananhvaem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-laoxaomuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-donanhvevoimuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-maichoemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-muaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-lkthantaikhoetet.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-anhchoemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-benemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-tetdenroi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-baicamuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-hatcungmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-khuccaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-lkxuandavedonxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-nangxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-yeunhaumuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/kl01-chuctet.wma


mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-ngaytetqueemCD.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp05-ngaytetqueem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-chomotmainanglen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-giacmoxuavoixa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-huavoiemanhnhe.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-lienkhuctinhxanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-timai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-tinhtrongnhungnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pn05-nuhonduoimua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-yeunguoitrongmong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-nguoidalangquenroi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-muaxuanbennhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-loiannanmuonmang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-chucxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-chiataynguoioi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-dungniucanhchimbay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-haygiumaimuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-nuocmatantu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-demdaihonhaynoinhodaihon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-nuhonmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-dautinhvanxanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-tinhnhusuongkhoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-hayradivaquenanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-benmualaroi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-buonnhuthongxanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt08-xuankhoesac.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-taonhidangso.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muaxuancuaem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muaxuantrongem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-bechuctet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-domonanngaytet-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-banhchungbanhtetbolsa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-domonanngaytet-2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muataynguyen.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-dovechotet.wmv

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-chotetbolsa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-domonanngaytet-3.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-banhmuchatdua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-thieunhicalidovui.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-chodemngaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-dayhatkhuccaronrang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muakhuccaronrang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-domamnguqua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-hoaquangaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-dayhatemnhotaynguyen.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muataynguyen.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-hoacucngaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-dovehoangaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-hoadaohoamai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-phongtucchungcayquat.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-cayquattaibolsa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-traiduahaungaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-duahaubolsa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-reovangbinhminh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-caudoingaytet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-phongtucsucsacsucse.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-muasucsacsucse.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt09-coongbacochame.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Gaixuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Canhenmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Cungdanmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Muaxuanyeuthuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Anhchoemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Ngayxuanchoem.wma

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:35 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Muaxuancuoiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Nangchieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Hatvoimuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td01-Khuccayeudoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-xuandave.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-tinhxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-muaxuanoimuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-anhchoemmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-muaxuantinhyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-muaxuanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-hoaixuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-doancaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-xuanthi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nhungmuaxuandiudang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-hatcungmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-nangxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-chieuxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt06-donxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt10-chucmungnammoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Xuanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Hoaxuanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Xuanthuongnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Hoaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Xuanvaanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Loitotinhcuamuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Langnghemuaxuanve.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Muaxuandautien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Donxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp06-Xuanhopmat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-diepkhucmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-donxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-xuanhopmat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-muahoaanhdao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-xuandave.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-muaxuanoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-donxuannaynhoxuanxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-mongchieuxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-ailenxuahoadao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-anhchoemmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td02-xuanvatuoitre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-saigondeplam.wmaa
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-aoluahadong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-cadaome.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-huesaigonhanoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-muathukhongtrolai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-saudong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-tienghatvekhuya.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-xomdem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-chieclacuoicung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-60namcuocdoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-tiengmuadem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/06-tinhkhucchieumua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-aoxanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-bupbebietyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-divenoixa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-caydansinhvien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-maichotinhlenhdenh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-thuongnhonguoidung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-condochuthongphai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-emvetinhkhoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-motthoidaxa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-phoxa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-hoamitocnau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-khongconmuathu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-honmoixa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-tachangconai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Tokhuc/05-tinhtho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-hatvoichuvecon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-moingaytoichonmotniemvui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-codinuoidaytre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-mattroibecon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-muaxuantrennhunggiengdau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-mottraitimmotquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-langnghemuaxuanve.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-muaxuanbencuaso.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-conkenhtadao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-khuchatnguoidikhaihoang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-trianamvangmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/04-chuyendoixuachuyendoinay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-emonongtruongemrabiengioi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-caydanguitarecuadaidoi3.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-cogaithongduongbiengioitaynam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-hayyenlongmeoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-tinhcatuoitre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-baicakhongquen-qd.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-biengioitrongtraitimta.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-nhungdoimatmanghinhviendan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-ngaymaianhlenduong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-nhungbonghoatrentuyenlua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-baicatambiet.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-guilaiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/03-baicakhongquen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-motthoangquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-trovedongsongtuoitho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-conduongcolamebay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-chuyendoquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-baicadatphuongnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-khanhhoivaem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-diquavungconon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-vedayngheem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-quehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-tienghatchimdada.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-velaicoinguon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/02-thuongquavietnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphotre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphotoiyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhpho10muahoa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphotinhyeuvanoinho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphotinhyeu.wm0061
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-emconnhohayemdaquen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-thanhphocuatoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-20muanangla.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-demthanhphodaysao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-ngovangxonxao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-deplamthanhphotoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-emconnhohayemdaquen-xp.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Tokhuc/01-demthanhphodaysao-dvh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-camonmotdoaxuanngoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-chodoichuton.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-condochuthongphai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-emvatoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp08-choemngaynangxanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-nangvetheoanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-uocgi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-trieudoahoahong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-vingotdoimoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp07-emvanyeuanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-nhunguocmo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-kyniemkhophai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-cuoioi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-motthuoriengtoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-thaycooi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-mailatuoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-thanhphokhongcomuadong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-chobanchotoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-hatlenbannhe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/tu03-haythapsanghoabinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-mokhuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-thuyenvienxu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-tinhca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-ngaytrove.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-aoanhsutchiduongta.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-quengheo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-nuongchieu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-bamegiolinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp10-ngamngui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-baydicanhchimbien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-maumatnhung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-mottinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-emdi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-conmuaphun.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-nguoitinhtramnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-tiengmuadem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-neuxanhau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-muaxuantrongdoimatem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp09-xinmotngaymaiconhau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-demaiduocgananh-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-valentine-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-nhunggiacmodai-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-detinhyeuhat-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-thienduong-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-biet-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-thucgiac-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-sangchunhatdiudang-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-cauchuyentinhyeu-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-voianh-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-demaiduocgananh-ht-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-detinhyeuhat-ht-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/vt07-nhunggiacmodai-ht-1.wma

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:36 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-lienkhuc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-loilamdaqua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-vidau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-haytraloiem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-mongthuytinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-nuahonthuongdau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-nuoitiec.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-cambay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-chuyenthuongtinhthethoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-trangvo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-kedungsautinhyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp11-kiepdoden.wmv

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-ninhkieumuaxuan-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-chuyentinhsongque-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-nholoiruxua-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-vequenoi-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-songtrang-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-tinhchiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-huongphusa-1.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-nhocaycaudua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-bonglucbinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt07-quehuongmaynhipcautre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-noemmotkhucdanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-noemmotkhucdanca.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-hanhphucvanconquanhday.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-hanhphucvancondauday.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-hoinangbanchieugon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-loinholoithuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-loinholoithuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-dungtrachanhtoinghiep.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-dungtrachanhtoinghiep.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-dinhuoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-dinhuoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-tiendua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-tinhnguoithaphuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt08-taytrangtayden.wma
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-bangquo.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-comotvaidieuanhmuonnoivoiem.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-dakhuc.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-muahacondau.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-muathugiauem.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-mayxua.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-noikhatkhaomattroi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-loitinhmuon.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-phiatoitamhontoi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/bt11-velaiphoxua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-quangnamyeuthuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-lyvongphu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-duyentinhbaly.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-thuongemchindoimuoicho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-tinhque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-demmophohoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-ngannammyson.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-ditimnguoihat.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-chieuvebensonghan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt10-tinhemxuquang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-traianhhung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-tienghotrendatnghean.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-tienanhlenduong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-nhipcaunoinhungbovui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-vuimoduong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-khauaoguinguoichiensi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-tinhcamuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-baicabencanhvong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-tinhtronglathiep.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/hpt09-giubientroivinhbinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-yeutronganhsang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-tinhkhuc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-holdonbaby.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-duaem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-tinhcapho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-baihatbuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-hyvong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt09-vangem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-yeuthuongmongmanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-xindungnoiyeutoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-binhyen.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-ngaythangcondo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-nuoitiec.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-loicuoichoem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-hoahoctro.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-conyeuemmai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-themmotlanyeuthuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-lienkhucmua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-chieclathuphai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-biennho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt08-vingotdoimoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-nuademngoaipho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-kiepdamme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-vetthuongcuoicung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-saulebong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-hoahoctro.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-loivexomnho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-thanhphomuabay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-dalathoanghon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-chieucuoituan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-phovangemroi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-coua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/bt12-tiendua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-vanganhmuadong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-nhulahenuoc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-dungtimdenthienduongchet.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-sekhongcon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-xinthutha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-monglagiacmo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-giacmodivang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-dungvoinoiyeuem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-nhulahenuoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-dungtimdenthienduongchet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-giacmodivang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/rd01-dungvoinoiyeuem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-phanmodau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-xinmattroihaynguyen.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-hatrang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-catbui.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-diemxua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-trongnoidautinhco.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-dauchandiadang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-phoipha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-songvedau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-contuoinaochoem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp13-phanketthuc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-nhucanhvacbay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-chuyendoaquynhhuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-quynhhuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-nangthuytinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-toiruemngu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-loibuonthanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-nayemconho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-thuobonglanguoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-tinhxa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-hoavangmaydo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-xinchotoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-chieclathuphai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-loithienthugoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-dem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-motcoidive.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-bendoihiuquanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-catbui.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-tutinhkhuc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/pnp12-doahoavothuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-rutinh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-xintranonguoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-tuoidoimenhmong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-conaivoiai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-conmatconlai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-moihongdao.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-nhumotloichiatay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-niutaynghintrung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp17-doahoavothuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-comotdongsongdaquadoi.mp3

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:37 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-hoavangmaydo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-chodoichuton.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-toidanglangnghe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-chieclathuphai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-nhomuathuhanoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-conghedoinghieng.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-quynhhuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-conhungconduong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp14-motcoidive.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-emdibomacconduong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-radonggiuango.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-xintranonguoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-bongkhonglabong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-toioidungtuyetvong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-comotngaynhuthe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-hoaxuanca.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-nhutiengthodai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-homnaytoinghe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp16-chieclathuphai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-trongnoidautinhco.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-emdentunghinxua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-comotngaynhuthe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-nghenhungtanphai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-nguoivebongnho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-haimuoimuanangla.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-tinhkhucobai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-vangphaitruocngo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-homnaytoinghe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/pnp15-vuonxua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td03-LK-chinnonroito.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td03-khurungcuabacgau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td03-LK-5ngontayngoan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td03-LK-thichthatthichghe.wmvmms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-okia.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-bosong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-tocthathuyentroi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-tinhtang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-anh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-muadongnamnghieng.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt10-emkhongvaochua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-chimotminhanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-maiyeuanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-loiyeudau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-giacmocuatoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-uocmo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-xuanvaanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-dunghatkhibuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-phutthoangqua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-giacmo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt11-giacmocuatoi-4.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/saigongiadinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hochiendauvi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hochiendauvi-2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-cangoitoquoc.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-dangdachotoisangmat.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-maucotoiyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-kechuyennguoicongsan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-nhuhoahuongduong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-huyendieu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-danglacuocsongcuatoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-dangdachotacoamotmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-tiengdanbau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt11-vietnamoimuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-datnuoc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-nhungbonghoatrentuyenlua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-hayyenlongmeoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-baicanguoinutuve.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-huyenthoaime.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-thanhphotinhyeuvanoinho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-emdiquacaucay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-hatmualonglanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-khuchatnguoidikhaihoang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt13-muaxuantrentphcm.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-neucoloxalianhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-biettimdau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-thienduongkhongloi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-divangcuoctinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-nguoitinhtramnam.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-roimaithucgiac.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp18-vannho2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-codoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-tranggiayquaynguocdau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-conmattinhyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-bientinh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-ditimtraicam.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-khoanglang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-cainhindautien.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-coime.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-loithoat.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu04-danvangtienglong.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-dungbuocgiangho.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-ngankhuctango.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-tinhyeudentronggiatu.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-buocnhaythienthan.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-emvanyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-dongsongxanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-thuca.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-buocchanvui.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/pnp19-rocknrollchoem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-bietkhongem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-motlanbenem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-mamsong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-mamsong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-vangtrang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-dungnoiloichiatay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-dungnoiloichiatay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-timquen.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-timquen.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-nguoitanoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-naoaibiet.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-naoaibiet.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-tinhtangtinhtan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/tu05-nhovethaytoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-hatchoconngaymua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-xaxa.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-emtoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-thoicongai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-aia.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-giotnangbenthem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-mua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/an02-trangluoiliem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-rutinh_dvd.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-toiruemngu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-doigoiembietbaolan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-motcoidive.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-nhinnhungmuathudi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-nhucanhvacbay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-tuoidabuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-roinhudangayngo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-biennho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt12-nayemconho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-vietnamgamhoa-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-muaxuanoi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-diepkhucmuaxuan-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-cotamngaynay-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-timanhbangnucuoi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-lienkhucxuan-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-hotrennui-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-vidolaem-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-tungngaydai-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-ngamngui-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-viyeu-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-dacohoailang-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-cailuonghonviet-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-nhatphai-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-vongcobuon-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-lienkhucxuanCL-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-trichhaikichsangamuaxuan-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-nguoidanba-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-tinhca-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-ngodautinhdaquenminh-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-hondatrongvuontoi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-baicatrendoi-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-ngaythangcondo-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-dauxotlyconcua-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-goianh-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/bt14-xuanvatuoitre-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-maitruongmenyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-muahe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-phoxa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-khuchatyeuthuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-tinhme.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-conduongdenlop.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-tinhxanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-sinhnhathong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-muaxuanyeuthuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-thangnamemdem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/td04-muataynguyen.wmv

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:38 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-traicammattroi.mp3

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt17-ngaynaocoem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-thanhphomienquanho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/Mp3/vt17-khongthevacothe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-baolabuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-giacmochapi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/MP3/vt17-bensong.mp3

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-phulucdich.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-giaidieuquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-buctranhphuongnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-hanhkhucthonhiky.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-vinhchucvanxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-shanbeishuhai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-camxuctaynguyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-namai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-tienggoinoihoangda.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-muaha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/Music/an02-tiengvong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-muahenho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-nhonhe.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-rockhoctro.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-neunhu.wma


mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-hayquendibuondau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-nhonhe.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-hayquendibuondau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-naoaibiet.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-naoaibiet.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-tuoiteentocmay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-tuoiteentocmay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-kinhvanhoa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-timvekyniem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-bietkhongem.wma

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-thienthanbuon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-doicholatheday.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-emchilagiacmo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-motdoireuphong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/sg02-ngayxuamatroi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-conduongtoidi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-tinhdenroidi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt19-loichiataydenoithesaoanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-anhtinminhda.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-emcungorang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt19-monganhquayve.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-saoemvanyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/MP3/bt19-loitraitimem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-baicadatphuongnam.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-timlailoithe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-muadongxavang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-niemdau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-emso.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-haythuongchophannguoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-goibinhyenquayve.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-noithoigianngunglai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-yeuthemlannua.mp3

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-giotnuocmatlangle.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-minhdaxanhau.mp3

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-caphemotminh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt16-loirulandaulamme.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-rugiactrendoi.mp3

mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-sekhongcon.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-toilaaiemlaai.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-suongdem.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-codon.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-mattroixanh.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-tranotinhxa.mp3

mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-nhungcauhoi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-nhoai.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-hatlenbannhe.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-tranggiayquaynguocdau.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-rockvangtrang.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-langquendi.mp3
mms://222.255.121.179/media/music/download/sg01-nguoidep.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-otronnhutrungvit.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-bekhongthichlamnguoilon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-tamngoancuaba.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-bolatatca.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-hoamaoga.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-troicungkhocnhe.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-gaubong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-behocpiano.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-bevaongmattroi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-cachephoarong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-vuicungmattroi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-cotichbaygio.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-goitranglagi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-nucuoituoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-muacauvong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu07-mailatuoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-chiecaobaba.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-ngovangxonxao.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-nhacreomohanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-hanhtrinhtrendatphusa.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-motnuamuadong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-muahoanghon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-quehuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-aoconmevabacmau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-mathuexua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-memongayay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-emvesuoimo.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-tinhamchieuque.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-bamuoinamtinhcu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-goinhoquehuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-hungho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-vuongvanmuaxuan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-giamattrangthanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-tinhbien.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-huethuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-saigonnoixa.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt15-tinhcadatbac.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-emconghemuathu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-emgaitravinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/tu06-duxuanya.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-muahekyniem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-vaoha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-banglangtim.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-hacuoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-chiataymuaha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-ratruong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-nho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-phuongvaha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-muaheoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt18-muahethuongyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-monganhquayve.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-cochacanhdayeuem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-Bietlamsaodequenem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-danhmatniemtin.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-loichiataydenoithesaoanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-saoemvanyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-dunggiannuaanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-tinhlang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-nguoiradividau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-nuhonduoimua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt19-anhtinminhdachonhaumotkyniem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt17-ghetanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-tinhbien.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-ngonsongbenbo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-muadongvanganh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-haynhuchuatungyeuanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-khiemroixa.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-nhoanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-choem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-bongmexaxoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-traitimthattha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-nhoanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt15-hoatau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-dalathoanghon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-kiepdamme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-tiendua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-saulebong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-hoahoctro.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-loivexomnho.mp3

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:38 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-thanhphomuabay.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-phovangemroi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-coua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-nuademngoaipho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-chieucuoituan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt16-vetthuongcuoicung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-tienggioxonxao.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-ngoisaonho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-conduongtinhyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-conduongtinhyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-giacmotinhyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-coimodiuem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-demlaoxao.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-chieuvang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt14-hanhphuc.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/media/music/pnp21-xinloimaytaito.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/media/music/pnp21-nguoibanlalung.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-ongthaynongtinh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-nhungcongaubong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-uocmuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-imlang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-okianang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-goianh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-bayvaongayxanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-nghemua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-moveme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-laiganbenem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-suoivaco.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt13-goianh_b.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-veque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-muatrenphohue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-longme.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-nhoque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-rutrang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-tienghatgiuarung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-hatrang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an03-dangdungbentre.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-ngaykhongmua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-amthanhcuocsong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-duanhkhongden.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-giacmotrua.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-banmaixanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-muacaytrola.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-doimatem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-khucru.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/vt18-thucdaydi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-buitran.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-tangem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-chieuthienthai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-chieuthienthai.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-neuanhsong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-dithamnguoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-dichuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-guinguoikhuatnui.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-tanganhvatoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-tinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an04-ditadi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-demvangay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-buctranhphuongnam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-dakhuc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-thegioichampa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-thienthanmuaxuan.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-muaha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-nhohue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-xuancaonguyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/an05-czardas.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-thuca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-coua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-sangngang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-thuongnhaungaymua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-buon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-niemkhuccuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-contuoinaochoem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-nuahonthuongdau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp22-muadongcuaanh.wma
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-kyniem.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-thuyenvienxu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-nuongchieu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-ngaytrove.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-caydanboquen.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-ngamngui.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-mokhuc.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-quengheo.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp23-embeque.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-huexa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-nho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-vydadotrang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-huongtinhcu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-trovethamhue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-chieuxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-giacmotrangnuoc.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-metoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-maitrolaihue.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/hpt13-chuyentinhsonghuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-romance.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-studyno5.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-allegro.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-recuerdos.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-allemande.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-leyenda.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-unalimosnapor.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-prelude.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-avemaria.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt20-sakura.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-giacmocuatoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-xuanbenem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-trove.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-batoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-thuyengiay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-thutinhyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-monganhve.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-kyniemmaitruong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-dunglamnoidau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-giacmotrua.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-nhungkhitabuon.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-tukhicoem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-hatmotngaymoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/hpt12-hatmotngaymoi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-dieuthuvigiuasg-1.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-vebenanh.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-binhminhden.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-xinhnhudoahongnhung.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-mongcho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-doithay.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-yeudaunhatphai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-khuccatinhnguoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/VCD/bt01-hatchomoinguoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-onnghiasinhthanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-nganngathuongsen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-loicuame.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-metoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-bonghongcaiao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-tinhcha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-nhanglongthap.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-mungtuoime.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-tinhme.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-mengheo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-bongdangmehien.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt18-longme.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-bonghongcaiao.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-noilongconyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-meoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-longme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-onnghiasinhthanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-xaque.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-nguocdonglennon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-trongvongtayme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-chieuthunhome.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-mungtuoime.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-menhmongtinhme.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/td05-tinhme.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-monngonsg-2.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-tinhme.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-vongtaybinhyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-loimeru.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-vangcha.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-bongca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-nuocmatmuonmang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-camonnguoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-meyeucon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-bonghongcaiao.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-meoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-melaquehuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/bt19-chayeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-conhautrongdoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-bangkhuang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-emodau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-muathangchin.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-muadem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-visaoembuon.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-mayuhoai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-tinhemnhusongdai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-timanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/bt21-tanphai.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-noihoitucacmonanngon-3.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-ngintrungxacach.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-ngayxuahoangthi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-duaemtimdonghoa.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-hoaxuanca.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-bameque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-caydanboquen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-kyniem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-quengheo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp23-embeque.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-vuonxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-chuyendoaquynhhuong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-nhucanhvacbay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-coxotxadua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-tungngayqua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-tinhxotxavua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-vetlantram.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-rungxuadakhep.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-roinhudangayngo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/pnp20-butkytcs.mp3

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:39 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/pnp20-nguoivebongnho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-maimaituoihaimuoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-thanhphoanhhung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-saigonbaonhieupho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-chantroimoigoita.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-muahexanhlaive.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-thanhnienvingaymai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-noidaucondo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-muahesinhvien.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-thanhnienvietnam.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-baicathanhniencongnhan.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-laimotmuahe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-thanhdoanbanhungca.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-thanhphoanhhung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-thanhnienvingaymai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-chantroimoigoita.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-saigonbaonhieupho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hpt01-Track-laimotmuahe.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-lomotcuoctinh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-chiconlakyniem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-chiconlakyniem.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-baogioconhau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-baogioconhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-yeumotnguoikhong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-lamsaoquendi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-giotcaphedang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-beyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-hayyeynhuyeu.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/hd01-canphongtrong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Phim/pnp20-batdencanhdieu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Phim/pnp20-conmaconma.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-hanoi.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-rutangamngui.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-ruemtungngonxuannong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-phoipha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-dauchandiadang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-motcoidive.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-tinhsau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-nhinnhungmuathudi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-biennghinthuolai.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-uotmi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Media/music/Mp3/gfp01-catbui.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-rungxuadakhep.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-anhxinlam.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-motnguoidi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-thanhphomuabay.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-tinhoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-vebangmautinhyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-lamsaoquendi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-khilavangroi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-loimon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/bt22-vuontinh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-demsao-dem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-tiengdantinhyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-voianhemvanla.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-conmuamuadong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-vudieuhoangda.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-vanhuthetadayeunhau.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-semailabanthan.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-tuyetvong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-nuoitiec.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-hayyeunhuchuayeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-emvatoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/pnp25-kyniem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-cogaitrunghoa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-damtrongtim.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-trehennuaroi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-neubiettruoctinh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-giannhaudeyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-goitentoinhe.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-trehennuaroi-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-damtrongtim-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-giannhaudeyeuanh-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-cogaitrunghoa-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-tiengset-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Download/vfc01-goitentoinhe-vcd.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-truongchiminuong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-lanvadiep.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-quangamdaulang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-tinhanhbanchieu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-vodongso.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-thuyenhoa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/bt22-thuyenhoa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-hoi ngomuathu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-hatran.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-hoahau2006.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-phimngan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-thuongquaVN.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Tvo/tvo20/tvo20-tin.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-lehoithanglong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-emdiquacaucay.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-canhrungmouoc.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-buiphan.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-chodongkenhxanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-thangbantoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-haydungchanoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-tienghatnhungco.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-trangwebmongcho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-emvegiuaphoxuan.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/hpt02-nhungvetchaicho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-emkhongconyeuanh.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-emkhongconyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-niemdausequa.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-niemdausequa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-lamsaoanhbiet.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-lamsaoanhbiet.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-semaiyeuanh.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-semaiyeuanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-duanhdaquen.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-duanhdaquen.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-muonmang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-muonmang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-ngaythangchiaxa.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/an06-ngaythangchiaxa.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-mohoa.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-duam.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-cohangcaphe.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-chieclacuoicung.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-bietly.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-sonnuca.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-ngayve.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-goigiacmoxua.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-ghen.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/pnp24-mongduoihoa.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-ngayemden.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-ruem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-chieunho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-cuoctinhdem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-neubienkhongcosong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-canhchimlangthang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-demnho.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-motvongquanh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-quehuongtuoithotoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp25-tukhicoem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-langquendi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-dieukylacuaem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-muitenvotinh.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-langthangtrongphong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-muachieukyniem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-conmuachieucn.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-neunhuemmomong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-labiec.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/pnp26-lienkhucaotrang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Phim/pnp20-mevangnha.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/pnp20-thamtunghiepdu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-superstylin.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-therevolution.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-dream.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-august.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-comeon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/01-dextademo.mp3
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-meoixuanlaive.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-huevandethuong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-maynho.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-nhatcanhbanglang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-muahue.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-nhipsongluavang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-phuongtim.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-chotnhoquexua.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/bt02-giabo.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-giacmola.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-rangomayeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-binhnguyenxavang.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-nuocsau.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-tienggoi.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-lukhachsonghong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-muabaythapco.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt18-quenha.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-tinhanhbanchieu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-caytrungcasauvuon.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-ganhchekhuya.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-muoisautrangtron.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-vodongso.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-tinhlanvadiep.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-onglaocheodo.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-trenduongluudien.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/sg02-trongloanthanglong.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-consongyeuthuong.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-benaybennay.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-onoidoemcuoi.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-nguoidayeuem.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-timnoidauchantinh.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-quanvang.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-ngaynaoemnoi.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-noibinhyen.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-conhaumuondoi.wma
mms://222.255.121.179/Media/Music/bt23-tinhkhuccuoi.wma
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/quocthieu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/quocthieu-wma.wma
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/quocca.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/quocca-wma.wma
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/chaoco2_ToWmv.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-ruocdenthangtam.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-thangcuoi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-vangtrangcotich.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-rockvangtrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-goitranglagi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-vangtrangyeuthuong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-cuoioi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-hoitrangram.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-ruocdenduoitrangthu.wmv

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:40 pm

mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-ongninhongnang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-tetsuoihong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-bevaongmattroi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-sieuquay.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-emmuonlamcasi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-cotichbaygio.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-bekhoebengoan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/VCD/tu08-sacmauuocmo.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-halong-1.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Phim/Tailieu/pnp13-halong-2.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/lechaoco_512Kbps.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Chaoco/lechaoco_256Kbps.wmv
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-anhnhoem.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-thoatly.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-loicatutraitim.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-loiyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-loihua.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-maiyeunhau.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-nghingo.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-bietnoisao.mp3
mms://222.255.121.179/Media/Music/Mp3/vt19-cophaitinhyeu.mp3
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-ruocdentrungthu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-anhtrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-emdiconthuyentrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-chihang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-chuthongoc.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-caibonglacai.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-mualan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-dungdangdungde.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-onggiangong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-chimchichbong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-bedithamquan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-bupbecotich.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-dade.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-hoacuabe.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-giacmocuameo.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-thadiababa.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-quabongvui.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-danhtrong.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-baoidicho.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/bt01-connit.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-mualan.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-muatrangqueem.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-demtrungthu.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-tuoicuatrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-muahatcungtrang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-longdenphoco.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-cuoioi.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-onggiangonggiang.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-vangtrangcotich.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-trangtrenbien.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-chiecdenongsao.wmv
mms://222.255.121.179/Media/DVD/pnp27-vuihoitrangram.wmv
mms://222.255.121.179/Stream/Phim/pnp20-lothuoctanghinh-7.wmv
mms://222.255.121.179/Stream/Phim/pnp20-langthangtrongrung-8.wmv
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-bongdiendien.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-vemientay.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-bencaungomong.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-conduongmangtenem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-laudaitinhai.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-quencaycaudua.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-chieunuoclu.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-chovualongem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-cauchuyendaunam.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-donxuannaynho.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-vongcobuon.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/pnp27-dauxotlyconcua.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-guihue.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-hoainiem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-timlai.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-convuong.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-depmoi.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-tinhco.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-mongtinh.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-tocxoa.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-chieuque.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-noilongconyeu.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-vuingaycuoi.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/tu08-movecauhat.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-muathuchoem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-matbiec.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-riengmotgoctroi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-chieunaykhongcoem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-niemkhuccuoi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-bantinhcuoi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-tugionghat.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-thangsautroimua.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/an01-aoluahadong.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-tuoitretpanhhung.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-nhipdieutuoitre.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-chaomotngaymoi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-khuchattuoitresg.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-suctretpanhhung.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-thanhnientphcm.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-haytinvaochungta.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-duocsangniemtin.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-emlacogaitinhnguyen.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-tienlentntp.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-khuchattunhungcongtrinh.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-thanhnientinhnguyen.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-tuoitrethanhphobac.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-suctrelaniemtin.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-tuoitrethanhphobacho.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/hpt14-baicatntinhnguyen.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-demnaycomuaroi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-demthanhthi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-nguoidixamai.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-ngodautinhda.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-benem.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-maumatnhung.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-tamconngong.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-thanhphosuong.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-mattroicuatoi.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/mp3/vt20-chuyenchangcodon.mp3
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-khitraitimbuon.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-nhugiacmodau.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-chieunaykhongcoem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-demnamnghehuongbay.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-xincongoitennhau.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-tugionghatem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-motthoangchimbao.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-baichoem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-muonnoiyeuem.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-nuahonthuongdau.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-chieclacuoicung.wma
mms://222.255.121.179/Stream/music/sg03-chonguoitinhlo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-khongcoem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-thalaquendi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-doiemtrongmo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-neukhongconyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-emcoyeuanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-phutgiayminh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-datrotyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-maumatnhung.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-nhoemdemnay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-tinhphaidau.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-yeuem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/pnp25-khongcoem2.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/Phim/Phimtailieu/pnp13-sacmauxuquang.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-emvekeotroi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-tinhyeuoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-danhphutinh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-lanhtron.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-giatu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-muamua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-tinhchiem.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-saudong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-chuyendo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-giotle.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg04-chieumuanoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-dem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-ngaybinhthuong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-mo.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-consongmocoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-consongmocoi.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-thuytien.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-mong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-quen.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-tinhve.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-nocturnal.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/vt21-icould.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/Phim/pnp20-bietthuhoahong-9.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/Phim/pnp20-giasu-10.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-detrondoithuongnho.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-hayyeuthatlong.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-khidamuonmang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-ngaytinhphoipha.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-muadongyenlang.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-connhotinhdau.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-riengminhem.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-conhungkhimotminh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-thuychung.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/mp3/mf01-viemyeuanh.mp3
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/chuyende.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/tinnhanh-24.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/phimngan.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/nhanvat.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/tvo-24/vanhoavn.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-bonghong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-bonghong-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-nguoithay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-nguoithay-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-nhoonthayco.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-nhoonthayco-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-khoanglangphia.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-khoanglangphia-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-truongxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-truongxua-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-thaytoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-thaytoi-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-thaycooi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg05-thaycooi-k.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-namthangbennhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-namthangbennhau-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-conduongtuoitho.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-conduongtuoitho-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-hatlennao.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-hatlennao-k.wmv

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Danh sách Link download nhạc media.tuoitre.com.vn

Bài gửi  duyminh on Sat Sep 13, 2008 7:40 pm

mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-canhphuong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-canhphuong-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-hatvoidauyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-hatvoidauyeu.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-neuphaixanhau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-neuphaixanhau-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-muahong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-muahong.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-quetoiyeudau.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-quetoiyeudau-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-vongtaynhanai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-vongtaynhanai-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-sekhongphai.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/DVD/tu09-sekhongphainhoa-k.wmv
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-demdong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-muathukhong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-rutangam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-bietly.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-thuquyen.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-noilong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-aivesong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-duam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-taaoxanh.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-colanggieng.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-goigiochomay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg06-conthuyenkhong.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-dungdoigian.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-dauchi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-taoi.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-kesay.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-tinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-giacmo.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-loihua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-hayyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-mongcho.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/lh01-chutnghia.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-hoamuoigio.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-aoemchuamac.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-hoasunhanang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-aichotoitinhyeu.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-tienghotchimdada.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-conthuongraudang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-chuyendemua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-giotledaitrang.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-emditrenconon.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-chimsaongayxua.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-saochuathayhoiam.wma
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/music/sg07-vequengoai.wma

_________________
Website: (www.phamduyminh.com)
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

PostReply to see hidden links.

duyminh

Tổng số bài gửi: 2892
Points: 5572
Reputation: 83
Join date: 12/09/2008
Age: 33
Đến từ: http://diendan.phamduyminh.com

Xem lý lịch thành viên http://www.phamduyminh.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết